Notarius Publicus i Göteborg

Västra Götalands Län

 

 

Om Notarius Publicus 

Notarius Publicus förordnas av länsstyrelsen enligt förordning (1982:327) om notarius publicus.

Hos oss är Advokaten Axel Weibull förordnad som Notarius Publicus samt advokaterna Shervin Shikhan och Anna Ramsay som biträdande Notarius Publicus.

I Göteborg finns det ytterligare två förordnade Notarius Publicus.