Notarius Publicus i Göteborg

Västra Götalands Län

 

Om Notarius Publicus 

Notarius Publicus förordnas av länsstyrelsen enligt förordning (1982:327) om notarius publicus.

I Göteborg finns det en ordinarie Notarius Publicus samt två biträdande Notarii Publici.


 

Handläggningstid

Vi tar emot handlingar på vår expedition och har en till tre dagars handläggningstid,

exakt besked fås vid besöket.

Vissa ärenden kan kräva längre handläggningstid men ni blir i så fall informerade om detta. 

Om ni vill få ert dokument hemskickat behöver ni, tillsammans med dokumentet, även lämna in ett kuvert med adress och frimärke på.